wait...
Телепрограмма на каждый день с 1975 года
15-09-2016, чт
Каналы [14]: LTV1, TV3, TV6, LTV7, LNT, Pirmais Baltijas Kanāls, Kanāls 2, RTVi, Ren Baltija, 3+ (Latvia), Точка ТВ, Россия 1, НТВ-Мир, ТВЦ
Регион: Латвия
Источник: onradio.lv
[ - ]
-----

LTV1

Четверг, 15.09.2016.
01:05 1:1. Aktuālā intervija
05:00 Ceturtā studija
05:30 Vides fakti
06:00 Latvijas Republikas valsts himna
06:02 Mans zaļais dārzs
06:30 Rīta Panorāma
08:35 Mīlas viesulis
09:35 Plosītās sirdis
10:35 Top-Shop piedāvā
10:50 Ceturtā studija
11:15 Daudz laimes!
12:05 Latvijas sirdsdziesma
13:00 Top-Shop piedāvā
13:15 Aculiecinieks
13:30 Zebra. Drošība un ātrums
13:50 Džungļu grāmata
14:01 Džungļu grāmata
14:20 Kas te? Es te!
14:50 Top-Shop piedāvā
15:05 Mājas, kur atgriezties
15:32 Mājas, kur atgriezties
16:05 Plosītās sirdis
17:00 Mīlas viesulis
18:00 Dienas ziņas
18:28 Kultūras ziņas
18:41 Sporta ziņas
18:50 Laika ziņas
18:53 Ceturtā studija
19:17 Sporta ziņas
19:27 Laika ziņas
19:30 Adreses
20:00 Vienas dienas restorāns
20:30 Panorāma
20:59 Sporta ziņas
21:08 Laika ziņas
21:15 KARALISTE
21:50 Tēvs Brauns
22:45 Sāras mūzika
23:00 Nakts ziņas
23:09 Sporta ziņas
23:11 Laika ziņas
23:15 Ar sapni mugursomā
23:45 Personība. 100 g kultūras
00:45 Facebook: modernā impērija
01:50 Tieša runa-----

TV3

Четверг, 15.09.2016.
00:40 Krīze
01:35 Īstās mājsaimnieces. Orindža
02:35 Iebraucēji
03:00 Iebraucēji
03:25 Viņas melo labāk
03:50 TV3 Ziņas
04:20 Bez Tabu
04:55 Programmas beigas
05:00 Krīze
05:45 Rozenheimas detektīvi
06:40 Mans mazais ponijs:draudzība ir brīnums
07:10 Beibleidi
07:35 Bruņurupuči nindzjas
08:00 Virtuve
08:30 Virtuve
09:05 Elementāri, Vatson!
10:05 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S
11:05 Ekstrasensu cīņas
12:10 Rozenheimas detektīvi
13:20 Beibleidi
13:50 Bruņurupuči nindzjas
14:20 Dusmīgie bebri
14:50 Iebraucēji
15:20 Īstās mājsaimnieces. Orindža
16:25 Viņas melo labāk
17:00 Elementāri, Vatson!
17:55 Virtuve
18:30 Virtuve
19:00 TV3 Ziņas
19:35 Bez Tabu
20:20 Viņas melo labāk
21:00 Nozieguma skelets
22:00 Sacīkstes uz dzīvību un nāvi
00:10 Krīze
01:10 Krīze
02:05 Bekstroms
03:00 Iebraucēji
03:20 Viņas melo labāk
03:50 TV3 Ziņas-----

TV6

Четверг, 15.09.2016.
00:35 Apokalipses vēstneši
01:35 TV6 nakts mūzika
05:00 TV6 nakts mūzika
08:50 Gāzi grīdā! Top
09:55 Policists no pagātnes
11:00 Izdzīvošanas cīņa Aļaskā
12:00 Bulta
13:00 Divarpus vīri
13:30 Divarpus vīri
15:00 Humora šovs "Nasha Russia"
15:30 Humora šovs "Nasha Russia"
16:00 Izdzīvošanas cīņa Aļaskā
17:00 Simpsoni
17:30 Simpsoni
18:00 Bulta
19:00 Divarpus vīri
19:30 Divarpus vīri
20:00 Simpsoni
20:30 Simpsoni
21:00 Iespējams tikai Krievijā
21:35 Interni
22:05 Hokejs: Dinamo Minska - Dinamo Rīga
00:15 Boba burgeri
00:50 Boba burgeri
01:15 TV6 nakts mūzika-----

LTV7

Четверг, 15.09.2016.
00:40 100 g kultūras. Personība
01:25 Eiropa fokusā
05:00 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)
05:30 700 pasaules brīnumi. Izraēla
06:00 Latvijas Republikas valsts himna
06:03 700 pasaules brīnumi. Izraēla
06:30 Pie stūres
07:00 Ceturtā studija
07:30 Es - savai zemītei
08:00 Vides fakti
08:30 Ar mugursomām pa Latīņameriku
09:00 Zaglīgie pērtiķi
09:30 Zelta gadsimts
10:00 Mājas, kur atgriezties
10:30 Mājas, kur atgriezties
11:00 Muhtars atgriežas
11:55 Tieša runa
13:05 Izglītība un karjera
13:35 Skats rītdienā
14:05 Nedēļas apskats
14:35 Zaglīgie pērtiķi
15:05 Sporta spēks
15:35 Projekts Nākotne
16:05 Maklauda meitas
17:00 Dzīve šodien
18:05 Muhtars atgriežas
19:00 Segodņa večerom
19:25 Sporta ziņas
19:29 Laika ziņas
19:35 Punkti uz i
21:00 Krievu mantiniece
21:55 Nacionālie dārgumi.100 g kultūras
22:40 Personība. 100 g kultūras
23:40 Sporta studija
00:30 Zebra
00:45 Mājdzīvnieki. Aizraujošs ievadkurss 1
01:35 Projekts Nākotne-----LNT

Четверг, 15.09.2016.
00:25 Dzimuši policisti
01:10 Dzīvīte
01:35 Košākai dzīvei
02:00 Saška
02:40 Degpunktā
03:05 LNT rīta ziņu raidījums ”900 sekundes”
04:50 Karamba!
04:59 Programmas beigas
05:00 Karamba!
05:20 Bernards
05:35 Kristīgā programma “Ticīgo uzvaras balss”
06:00 Marta cep
06:30 LNT rīta ziņu raidījums ”900 sekundes”
08:40 Dzīvīte
09:10 Nekad nesaki nekad
10:25 Televeikala skatlogs
10:40 Kaislību jūrā
11:45 Kā svaiga vēsma
13:45 Televeikala skatlogs
14:00 LNT Dienas ziņas
14:20 Marta cep
14:55 Melu spēle
15:50 Nemelo man!
16:50 Kaisle un vara
17:50 Ziņas sešos
18:00 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā
18:55 Saška
20:00 LNT Ziņas
20:40 Degpunktā
21:10 Jauna telpa
22:10 Melnais kods
23:10 Čikāgas liesmās
00:05 Dzīvīte
00:25 Bīsties - atvaļinājums!
01:15 Saška
02:00 Nekad nesaki nekad
02:45 Degpunktā
03:10 LNT rīta ziņu raidījums ”900 sekundes”-----

Pirmais Baltijas Kanāls

Четверг, 15.09.2016.
00:45 Вечерний Ургант
01:25 Euronews
01:55 ПОЕДИНОК
03:30 Смешное видео
03:40 Расследование
04:50 Смешное видео
05:00 Модный приговор
05:45 Смешное видео
05:55 Euronews
06:30 Новости
06:40 Детский клуб: Мультфильмы
07:00 Доброе утро
09:00 Новости
09:25 Доброе утро
09:55 Жить здорово!
11:00 Новости
11:30 Модный приговор
12:50 Новости
13:05 Время покажет
14:00 Новости
14:25 Про любовь
15:35 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
16:55 Вечерние новости
17:20 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
17:55 Мужское/Женское
18:55 Пусть говорят
20:00 Время
20:40 Латвийское Время
21:15 Медсестра
23:40 Выборы 2016
00:35 Вечерний Ургант
01:10 Euronews
01:40 Клетка для канареек
02:50 Смешное видео
03:00 Подранки-----

Kanāls 2

Четверг, 15.09.2016.
04:55 Programmas beigas
05:00 Kanāls 2 mūzika
08:00 UgunsGrēks
08:35 UgunsGrēks
09:10 Losandželosas tetovējumu stāsti
10:10 Šķiršanās padomi draudzenēm
11:10 Ievas pārvērtības
12:00 Losandželosas tetovējumu stāsti
13:00 Daudz par daudz
14:00 Atriebības zeme
15:00 Atriebības zeme
16:00 Losandželosas tetovējumu stāsti
17:00 Vai tu esi īstais?
18:00 Bērni un vecāki
19:00 Daudz par daudz
20:00 Losandželosas tetovējumu stāsti
21:00 Vai tu esi īstais?
22:00 Šķiršanās padomi draudzenēm
23:00 Bērni un vecāki
23:55 Kanāls 2 mūzika-----

RTVi

Четверг, 15.09.2016.
00:30 Неизвестная планета
01:00 Смерть шпионам
02:00 Сейчас в мире
02:30 Женский день
04:00 Дьявол из Орли
05:00 Разлучница
06:00 Бурёнка Даша
07:30 Особое мнение
08:30 Американский ликбез
09:00 Дьявол из Орли
10:00 На пути к сердцу
11:00 Женский день
12:30 Неизвестная планета
13:00 Этот день в истории
13:15 Золотой век
14:00 Смерть шпионам
15:00 Неизвестная планета
15:30 Американский ликбез
16:00 Дьявол из Орли
17:00 Сейчас в мире
17:08 Особое мнение
18:00 Разлучница
19:00 Сейчас в мире
19:08 Особое мнение
20:00 На пути к сердцу
21:00 Смерть шпионам
22:00 Сейчас в мире
22:25 Особое мнение
23:00 Американский ликбез
23:30 На пути к сердцу
00:30 Неизвестная планета
01:00 Смерть шпионам
02:00 Сейчас в мире
02:30 Жулики-----

Ren Baltija

Четверг, 15.09.2016.
00:00 Я знаю твои секреты
00:45 Я знаю твои секреты
05:45 Смотреть всем
06:10 Знай наших
06:35 Фирменная история
07:15 Фиксики
07:30 Детский клуб. Бернард
07:34 Прогноз погоды
07:35 Званый ужин
08:35 Верное средство
09:40 Топ-Шоп
09:55 Семейные драмы
11:00 Странное дело
12:05 Отблески
13:05 Документальный спецпроект
15:20 Кто спасет Землю
16:25 Фантастика под грифом Секретно
17:30 Семейные драмы
18:35 Отблески
19:45 Званый ужин
20:50 День космических историй
21:55 День космических историй
23:00 Смотреть всем
23:59 Прогноз погоды
00:00 Я знаю твои секреты
00:45 Я знаю твои секреты-----

3+ (Latvia)

Четверг, 15.09.2016.
00:15 ДОМ
04:55 Окончание программы.
05:00 ДОМ
05:40 Последний из Магикян
06:05 Последний из Магикян
06:30 Инфомания
07:00 Барбоскины
07:05 Барбоскины
07:10 Барбоскины
07:15 Барбоскины
07:30 Форс-мажоры
08:30 Comedy Club
09:35 Сваты
10:50 Универ
11:25 Универ
11:55 TV Shop
12:10 Последний из Магикян
12:50 Последний из Магикян
13:20 Деффчонки
13:50 Деффчонки
14:25 Comedy Club
15:30 Comedy Women
16:35 Универ
17:05 Универ
17:40 ДОМ
18:50 Сваты
20:00 Деффчонки
20:30 Деффчонки
21:00 Неzлоб
21:30 Неzлоб
22:00 Зак и Мири снимают порно
00:00 ДОМ-----

Точка ТВ

Четверг, 15.09.2016.
00:00 Ангел- хранитель
00:45 МУЗЫКА.ТВ/ Открытие
01:45 Волшебник Изумрудного города
02:00 Маски-шоу
02:30 Закрома
03:00 Первая леди
04:30 Приключения капитана Врунгеля
05:00 Городской романс. Расплата за грехи
05:50 Крупным планом с А.Довлатовой
06:10 Женщины в русской истории. Анна Андреевна Ахматова
06:25 Моя Третьяковка. Илья Ефимович Репин
06:55 МУЗЫКА.ТВ/ Открытие
07:10 Время фитнеса
07:20 Волшебник Изумрудного города
07:40 Ангел- хранитель
08:30 АРТВЕСТИ. Православное искусство
09:00 Новости на ТочкеТВ
09:15 Женщины познакомятся
10:00 Перекрестки судьбы
11:00 Закрома
11:25 Точка вкуса
11:30 Витрина
13:00 Перекрестки судьбы
14:00 Крупным планом с А.Довлатовой
14:20 Женщины в русской истории. Анна Иоановна
14:40 АРТВЕСТИ. Художественный салон
15:10 Время йоги
15:20 Исторические байки с М.Ефремовым
15:25 Точка вкуса
15:30 Приключения капитана Врунгеля
16:00 Перекрестки судьбы
16:55 Исторические байки с М.Ефремовым
17:00 Моя Третьяковка. Илья Ефимович Репин
17:25 МУЗЫКА.ТВ/ Открытие
18:00 Городской романс. Расплата за грехи
18:45 Новости на ТочкеТВ
19:00 Перекрестки судьбы
19:55 Маски-шоу
20:30 АРТВЕСТИ. Художественный салон
21:00 Перекрестки судьбы
21:55 Точка вкуса
22:00 Женщины познакомятся
22:45 Музыкальная точка
23:00 Перекрестки судьбы
00:00 Ангел- хранитель
00:45 МУЗЫКА.ТВ/ Открытие
01:45 Волшебник Изумрудного города
02:00 Маски-шоу
02:30 Закрома
03:00 Первая леди-----Россия 1

Четверг, 15.09.2016.
00:10 Каменская
02:35 Семейный детектив
04:30 Комната смеха
04:57 Конец эфира
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:30 Вести
12:00 Каменская
14:00 Вести
14:30 Вести
14:55 Тайны следствия
17:00 Вести
17:25 Вести
17:50 Прямой эфир
18:50 60 Минут
20:00 Вести
20:45 Вести
21:00 Жемчуга
01:15 Каменская
03:20 Семейный детектив-----

НТВ-Мир

Четверг, 15.09.2016.
00:00 Шаман
01:55 Место встречи
03:25 Свет и тень маяка
05:20 Их нравы
06:00 Сегодня
06:10 Новое утро
08:30 Студия Юлии Высоцкой
09:00 Возвращение Мухтара
10:00 Сегодня
10:20 Дельта
12:00 Суд присяжных
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 Агентство скрытых камер
14:30 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Второй убойный
18:00 Говорим и показываем
19:00 Сегодня
19:45 Улицы разбитых фонарей
21:35 Вышибала
23:30 Итоги дня
00:00 Шаман
01:55 Место встречи
03:25 Свет и тень маяка-----

ТВЦ

Четверг, 15.09.2016.
00:35 Петровка, 38
00:55 События
01:25 Королева Марго
02:15 Право голоса
03:35 Любовь в советском кино
04:20 Я – путешественник
04:40 Группа Zета-2
05:25 Русские амазонки-2
06:10 Три счастливых женщины
06:55 Конец вещания
07:00 Настроение
08:40 Золотой волос
09:00 Я – путешественник
09:25 Три счастливых женщины
10:10 Символы эпохи
10:25 Королева Марго
11:15 Мужики!
11:40 Группа Zета-2
12:30 События
12:50 Приют комедиантов
14:20 Я – путешественник
14:45 Русские амазонки-2
15:30 События
15:50 Линия защиты
16:15 Хроники московского быта. Мать-кукушка
17:00 Мой герой
17:40 Три счастливых женщины
18:30 Город новостей
18:45 Королева Марго
19:40 Группа Zета-2
20:30 События
20:50 Право голоса
22:10 Русские амазонки-2
23:00 События
23:30 10 самых... Громкие разорения
23:55 Закулисные войны в опере
00:35 Петровка, 38
00:55 События
01:25 Королева Марго
02:15 Право голоса
03:35 Нина Ургант. Сказка для бабушки