wait...
Телепрограмма на каждый день с 1975 года
08-06-2016, ср
Каналы [14]: LTV1, TV3, TV6, LTV7, LNT, Pirmais Baltijas Kanāls, Kanāls 2, RTVi, Ren Baltija, 3+ (Latvia), Точка ТВ, Россия 1, НТВ-Мир, ТВЦ
Регион: Латвия
Источник: onradio.lv
[ - ]
-----

LTV1

Среда, 08.06.2016.
00:20 V.I.P.
01:05 LTV - 60
05:00 Ceturtā studija
05:30 Kuldīgas iedvesma ceļotājiem
06:00 Latvijas Republikas valsts himna
06:02 700 pasaules brīnumi. Izraēla
06:30 Rīta Panorāma
08:35 Mīlas viesulis
09:35 Mīlas jūra
10:35 Top-Shop piedāvā
10:50 Ceturtā studija
11:15 Nacionālie dārgumi.100 g kultūras
12:00 Personība. 100 g kultūras
13:00 Top-Shop piedāvā
13:15 Vides fakti
13:50 Gārfīlda šovs
14:05 Gārfīlda šovs
14:20 Kas te? Es te!
14:50 Top-Shop piedāvā
15:05 Mājas, kur atgriezties
15:32 Mājas, kur atgriezties
16:05 Mīlas jūra
17:00 Mīlas viesulis
18:00 Dienas ziņas
18:28 Kultūras ziņas
18:41 Sporta ziņas
18:50 Laika ziņas
18:53 Ceturtā studija
19:17 Sporta ziņas
19:27 Laika ziņas
19:30 Likteņa līdumnieki
20:30 Panorāma
20:59 Sporta ziņas
21:08 Laika ziņas
21:13 Latvijas Loto izlozes
21:20 Tieša runa
22:30 Zebra. Drošība un ātrums
22:45 Aculiecinieks
23:05 Nakts ziņas
23:14 Sporta ziņas
23:16 Laika ziņas
23:20 Midsomeras slepkavības
01:15 1:1. Aktuālā intervija-----

TV3

Среда, 08.06.2016.
00:15 Papucīši
00:45 Papucīši
01:15 Simpsoni
01:40 Simpsoni
02:05 Jāvārds kāzu kleitai
02:30 UgunsGrēks
02:55 UgunsGrēks
03:25 Viņas melo labāk
03:50 TV3 Ziņas
04:20 Bez Tabu
04:55 Programmas beigas
05:00 Tētuka meitiņas
05:20 Tētuka meitiņas
05:50 Rozenheimas detektīvi
06:40 Stenlijs
07:10 Pūķi: Berkas salas aizstāvji
07:40 Spēka reindžeri samuraji
08:00 Simpsoni
08:30 Simpsoni
09:00 Mf: Labais burgers
11:05 Īpašo uzdevumu vienība Hawaii-0
12:05 Rozenheimas detektīvi
13:05 Pūķi: Berkas salas aizstāvji
13:40 Spēka reindžeri samuraji
14:05 UgunsGrēks
14:40 UgunsGrēks
15:20 Jāvārds kāzu kleitai
15:55 Jāvārds kāzu kleitai
16:25 Viņas melo labāk
17:00 Elementāri, Vatson!
18:00 SašaTaņa
18:30 SašaTaņa
19:00 TV3 Ziņas
19:35 Bez Tabu
20:20 Viņas melo labāk
21:00 Tēta nedienas Latvijā
22:35 Greislenda
23:35 Ģēnijs uzvalkā
00:35 Simpsoni
01:05 Simpsoni
01:30 Elementāri, Vatson!
02:20 UgunsGrēks
02:50 UgunsGrēks
03:20 Viņas melo labāk
03:50 TV3 Ziņas-----

TV6

Среда, 08.06.2016.
00:10 Čikāgas liesmās
01:00 Čikāgas liesmās
01:45 TV6 nakts mūzika
04:55 Programmas beigas
05:00 TV6 nakts mūzika
07:35 Interni
08:05 Interni
08:40 Mf: Kara spēles: nāves kods
10:40 Kobra
11:40 Divarpus vīri
12:10 Divarpus vīri
12:40 Netīri darbi
13:40 Noziegumam pa pēdām
14:40 Interni
15:15 Interni
15:55 Stulbie stulbeņi
16:50 Simpsoni
17:25 Simpsoni
17:55 Kobra
19:00 Divarpus vīri
19:30 Divarpus vīri
20:00 Simpsoni
20:30 Simpsoni
21:00 50 veidu, kā nogalināt māmiņu
22:05 Mf: 30 paranormālas aktivitātes naktis ar sātanu meitenē ar pūķa tetov
23:40 Pēdējie Grimmi
00:35 Pēdējie Grimmi
01:30 TV6 nakts mūzika-----

LTV7

Среда, 08.06.2016.
00:30 Bērnības zeme Sibīrija.
01:30 Vienmēr formā!
05:00 Automoto raidījums nr.2
05:30 1000 jūdzes Urālu kalnos
06:00 Latvijas Republikas valsts himna
06:03 Ekspedīcija Sumatrā
06:30 Projekts Nākotne
07:00 Ceturtā studija
07:30 De facto
08:05 Province
08:35 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)
09:10 100 g kultūras. Personība
10:00 Mājas, kur atgriezties
10:28 Mājas, kur atgriezties
10:55 Pludmale
11:45 Dzīvnieki - profesionāļi
12:45 Automoto raidījums nr.2
13:15 Ceļš uz UEFA Eiro 2016 apskats
13:45 Ceļš uz UEFA Eiro 2016 apskats
14:15 Ceļš uz UEFA Eiro 2016 apskats
14:45 Ceļš uz UEFA Eiro 2016 apskats
15:15 Aculiecinieks
15:35 Eiropa fokusā
16:05 Pludmale
17:00 Dzīve šodien
18:00 Segodņa večerom
18:25 Sporta ziņas
18:29 Laika ziņas
18:35 Punkti uz i
20:00 Dzīvnieki - profesionāļi
20:55 Izzināt Japānu 2.
21:30 Izzināt Japānu 2.
22:05 Pārmantotās tradīcijas
23:05 Ceļš uz UEFA Eiro 2016 apskats
23:35 20 dabas šedevri
00:05 100 g kultūras. Personība
00:50 Sievu spēles.
01:30 Eiropa fokusā-----LNT

Среда, 08.06.2016.
00:10 Dzīvīte
00:30 Pēdējie Grimmi
01:20 Saška
02:05 Juvelieru klans
02:50 Degpunktā
03:15 LNT rīta ziņu raidījums ”900 sekundes”
04:59 Programmas beigas
05:00 Karamba!
05:20 Bernards
05:35 Kristīgā programma “Ticīgo uzvaras balss”
06:00 Marta cep
06:30 LNT rīta ziņu raidījums ”900 sekundes”
08:40 Dzīvīte
09:10 Juvelieru klans
10:10 Bernards
10:20 Televeikala skatlogs
10:35 Mežonīgā sirds
11:45 Mf: Pavasara bērni
13:45 Televeikala skatlogs
14:00 LNT Dienas ziņas
14:20 Marta cep
14:55 Mediķi
15:55 Nemelo man!
16:50 Māksla piedot
17:50 Ziņas sešos
18:00 Mežonīgā kaķe
18:55 Saška
20:00 LNT Ziņas
20:35 Degpunktā
21:10 NCIS: Losandželosa
22:10 Mf: Fantoms
00:00 Dzimuši policisti
00:50 Dzīvīte
01:10 Nikita
01:50 Saška
02:35 Degpunktā
03:00 LNT rīta ziņu raidījums ”900 sekundes”-----

Pirmais Baltijas Kanāls

Среда, 08.06.2016.
00:10 Мужское/Женское
01:05 Euronews
01:35 Ночные новости
01:50 Плохой хороший человек
03:40 Звонят, откройте дверь
04:50 Модный приговор
05:40 Смешное видео
05:55 Euronews
06:30 Новости
06:35 Детский клуб: Мультфильмы
07:00 Доброе утро
09:00 Новости
09:25 Доброе утро
09:55 Жить здорово!
11:00 Новости
11:30 Пусть говорят
12:40 Детский клуб
12:55 Таблетка
13:25 Время
14:30 Новости
14:50 Модный приговор
15:55 Мужское/Женское
17:05 Вечерние новости (с субтитрами)
17:50 Давай поженимся
18:00 Латвийское время
18:05 Давай поженимся
18:55 Пусть говорят
20:00 Время
20:45 Латвийское Время
21:20 За кадром
21:45 ПРАКТИКА
23:00 Латвийское время
23:05 ПРАКТИКА
00:00 Вечерний Ургант
00:40 Euronews
01:10 Ночные новости
01:25 Зонтик для новобрачных
03:00 Дети дон кихота-----

Kanāls 2

Среда, 08.06.2016.
00:50 Kanāls 2 mūzika
04:55 Programmas beigas
05:00 Kanāls 2 mūzika
08:00 UgunsGrēks
08:35 UgunsGrēks
09:05 Īstās mājsaimnieces. Orindža
10:05 Atriebība
11:05 Mājokļa jautājums
12:00 Īstās mājsaimnieces. Orindža
13:00 Lūpukrāsu pavēlnieces
14:00 Uzvar zaudētājs
15:00 Atriebība
16:00 Īstās mājsaimnieces. Orindža
17:00 Dzīvās lelles
18:00 Intrigante
19:00 Sadziedājušies
19:30 Sadziedājušies
20:00 Īstās mājsaimnieces. Orindža
21:00 Dzīvās lelles
22:00 Nevaldāmā tiesnese
22:30 Nevaldāmā tiesnese
23:00 Intrigante
23:55 Kanāls 2 mūzika-----

RTVi

Среда, 08.06.2016.
00:30 Неизвестная планета
01:00 Третья мировая
02:00 Сейчас в мире
02:30 Алиса и букинист
04:00 Позднее раскаяние
05:00 Свой человек
06:00 Ну, погоди!
07:30 Особое мнение
08:30 Американский ликбез
09:00 Позднее раскаяние
10:00 Третья мировая
11:00 Алиса и букинист
12:30 Неизвестная планета
13:00 Свой человек
14:00 Дело было на Кубани
15:00 Неизвестная планета
15:30 Американский ликбез
16:00 Позднее раскаяние
17:00 Сейчас в мире
17:08 Особое мнение
18:00 Свой человек
19:00 Сейчас в мире
19:08 Особое мнение
20:00 Уходящая натура
21:00 Апостол
22:00 Сейчас в мире
22:25 Особое мнение
23:00 Американский ликбез
23:30 Уходящая натура
00:30 Неизвестная планета
01:00 Апостол
02:00 Сейчас в мире
02:30 Свет в окне-----

Ren Baltija

Среда, 08.06.2016.
00:39 Прогноз погоды
00:40 Смотреть всем
01:30 Конец эфира
05:40 Смотреть всем
06:05 Водить по-русски
06:20 Next
07:10 Фиксики
07:25 Газун
07:34 Прогноз погоды
07:35 Званый ужин
08:35 Верное средство
09:40 Топ-Шоп
09:55 Семейные драмы
11:00 Странное дело
12:05 Шаманка
13:10 Измайловский парк
15:20 Шестая раса
16:25 Живая тема
17:30 Семейные драмы
18:35 Шаманка
19:45 Званый ужин
20:50 Ночь после судного дня.
22:50 Знай наших
23:15 Знай наших
23:45 Земные следы пришельцев
00:39 Прогноз погоды
00:40 Смотреть всем
01:30 Конец эфира-----

3+ (Latvia)

Среда, 08.06.2016.
01:20 ДОМ-2
02:25 ДОМ-2
05:00 ДОМ-2
06:00 Папины дочки
06:35 Папины дочки
07:10 Ешь и худей
07:40 Восьмидесятые
08:10 Comedy Club
09:20 Comedy Баттл. Суперсезон
10:40 TV Shop
10:55 Универ
11:25 Универ
12:00 Папины дочки
12:35 Папины дочки
13:05 Наша Russia
14:15 Comedy Club
15:25 Comedy Баттл. Суперсезон
16:30 Универ
17:05 Универ
17:40 ДОМ-2
18:40 ДОМ-2
19:50 Наша Russia
21:00 Дорогая, мы убиваем детей сезон
23:10 Человек-волк
01:15 ДОМ-2
02:20 ДОМ-2-----

Точка ТВ

Среда, 08.06.2016.
01:15 Музыкальное открытие
02:00 Маски
02:30 Огненная еда
03:00 Сомнение
04:30 Проделки Софи
05:00 Городской романс
05:50 Крупным планом с А.Довлатовой
06:10 История одной фотографии
06:30 Посторонний Шарден
06:55 Музыкальное открытие
07:15 Мультфильмы
07:45 Ангел- хранитель
08:30 АРТВЕСТИ. Православное искусство
09:00 Новости на ТочкеТВ
09:15 Женщины познакомятся
10:00 Перекрестки судьбы
10:55 Исторические байки с М.Ефремовым
11:00 Огненная еда.
11:30 Витрина
13:00 Перекрестки судьбы
13:55 Исторические байки с М.Ефремовым
14:00 Крупным планом с А.Довлатовой
14:20 История одной фотографии
14:40 АРТВЕСТИ. Художественный салон
15:10 Маски
15:35 Проделки Софи
16:00 Перекрестки судьбы
16:50 Исторические байки с М.Ефремовым
16:55 Точка вкуса
17:00 Витрина
18:00 Городской романс
18:45 Новости на ТочкеТВ
19:00 Перекрестки судьбы
19:55 Ералаш
20:00 Маски
20:30 АРТВЕСТИ. Художественный салон
21:00 Перекрестки судьбы
21:50 Исторические байки с М.Ефремовым
21:55 Точка вкуса
22:00 Женщины познакомятся
22:45 Новости на ТочкеТВ
23:00 Ангел- хранитель
23:45 Весенний вальс
01:15 Музыкальное открытие
02:00 Маски
02:30 Огненная еда.
03:00 Сомнение-----Россия 1

Среда, 08.06.2016.
01:55 Химия нашего тела. Гормоны
03:30 Неотложка
04:30 Комната смеха
04:58 КОНЕЦ ЗФИРА
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:35 Вести
11:55 Тайны следствия
14:00 Вести
14:30 Вести
14:50 Вести
15:00 Аромат шиповника
17:00 Вести
17:30 Вести
17:50 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести
20:00 Вести
22:55 Специальный корреспондент
03:00 Неотложка-----

НТВ-Мир

Среда, 08.06.2016.
00:20 БРАТЬЯ
02:15 Место встречи
03:25 Псевдоним Албанец
05:15 Первая передача
06:00 Сегодня
06:10 Новое утро
09:00 Возвращение Мухтара
10:00 Сегодня
10:20 Москва. Три вокзала
12:00 Суд присяжных
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 Знаки Судьбы
14:50 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 ЗАЩИТА КРАСИНА
18:00 Говорим и показываем
19:00 Сегодня
19:45 ПЕС
21:50 ПЕРЕВОЗЧИК
23:50 Итоги дня
00:20 БРАТЬЯ
02:20 Место встречи
03:30 Псевдоним Албанец-----

ТВЦ

Среда, 08.06.2016.
00:35 Петровка, 38
00:55 События
01:25 Чтобы помнили
02:00 Право знать!
03:25 Заговор послов
04:35 Графиня де Монсоро
05:25 Белый попугай
06:10 Нарушение правил
06:55 Конец вещания
07:00 Настроение
08:55 Леонид Броневой. А вас я попрошу остаться
09:50 Нарушение правил
10:35 Чтобы помнили
11:10 Доктор И...
11:35 Графиня де Монсоро
12:30 События
12:50 Белый король, красная королева
14:10 Сказка о рыбаке и рыбке
14:45 Белый попугай
15:30 События
15:50 Православная энциклопедия
16:15 Удар властью. Юлия Тимошенко
17:00 Мой герой
17:40 Нарушение правил
18:30 Город новостей
18:45 Чтобы помнили
19:30 Графиня де Монсоро
20:30 События
20:50 Право голоса
22:15 Белый попугай
23:00 События
23:30 Линия защиты
23:55 Советские мафии. Пьяное такси
00:35 Петровка, 38
00:55 События
01:15 Русский вопрос
01:55 Чтобы помнили
02:30 Право голоса
03:50 Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние