wait...
Телепрограмма на каждый день с 1975 года
26-09-2014, пт
Каналы [9]: LTV1, TV3, TV6, LTV7, LNT, Pirmais Baltijas Kanāls, Kanāls 2, Ren Baltija, 3+ (Latvia)
Регион: Латвия
Источник: onradio.lv
[ - ]
-----

LTV1

Пятница, 26.09.2014.
00:10 Aizliegtais paņēmiens
00:55 12. Saeimas vēlēšanas
05:00 1000 jūdzes Ķīnā
05:30 Vertikāle
06:00 Latvijas Republikas valsts himna
06:02 Province
06:30 Rīta Panorāma
08:35 Alpu dakteris 4
09:30 Suņi
10:25 Top-Shop piedāvā
10:45 Mūsu Čārlijs 12
11:35 Diskusija. 100 g kultūras
12:25 1:1
13:15 Top-Shop piedāvā
13:30 Vides fakti
14:05 Brīnumskapja skola
14:35 Kas te? Es te!
15:05 Top-Shop piedāvā
15:25 Kāpēc esmu viens?
16:15 Suņi
17:05 Alpu dakteris 4
18:00 Dienas ziņas
18:26 Kultūras ziņas
18:35 Sporta ziņas
18:40 Laika ziņas
18:45 100 krēslu
19:00 Sapnis par pili. Hercogs Imants
20:00 1000 jūdzes Ķīnā
20:30 Panorāma
20:59 Sporta ziņas
21:08 Laika ziņas
21:15 LIVE 12. Saeimas vēlēšanas
23:00 Nakts ziņas
23:09 Sporta ziņas
23:11 Laika ziņas
23:15 Latvijas šlāgeraptauja 2014
00:10 Flemings: vīrs, kurš kļuva par Bondu
01:00 Mūsu Čārlijs 12
01:50 Province
02:20 17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki Gaudeamus
03:10 Aculiecinieks
03:25 Sporta studija-----

TV3

Пятница, 26.09.2014.
00:30 Sporta apskats Overtime TV
01:30 Medikopters 2
02:25 Radīti skatuvei 3
03:05 Mīlestības sirdspuksti 3
03:50 TV3 Ziņas
04:20 Bez Tabu
05:00 Mīlestības sirdspuksti 3
05:40 Tikko precējušies
06:10 Tikko precējušies
06:40 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums
07:05 Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā
07:35 Transformeri: tālākā cīņa
07:55 Risks
08:55 Medikopters 2
10:00 Kings un Maksvela
11:00 Atradējs
12:05 Tikko precējušies
12:40 Tikko precējušies
13:10 Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā
13:45 Transformeri: tālākā cīņa
14:05 Simpsoni 6
14:35 Radīti skatuvei 3
15:35 Smieklīgākie videokuriozi 22
16:10 Bens un Keita
16:40 Bens un Keita
17:15 Voroņini 4
17:50 Voroņini 4
18:25 Iespējams tikai Krievijā 2
19:00 TV3 Ziņas
19:30 Bez Tabu
20:20 Valstī viss ir kārtībā 2
21:00 Mf: Bridžita Džounsa 2.Saprāta robeža (Bridget Jones: Edge of Reason,
23:10 Mf: Nakts bārā ”McCool” (One Night at McCool´s, USA, 2001)
01:05 Voroņini 4
01:30 Medikopters 2
02:25 Radīti skatuvei 3
03:05 Mīlestības sirdspuksti 3
03:50 TV3 Ziņas-----

TV6

Пятница, 26.09.2014.
00:00 Vilfreds 2
00:25 Vilfreds 2
00:55 Reāli puikas
01:20 TV6 nakts mūzika
04:55 Programmas beigas
05:00 TV6 nakts mūzika
07:00 Hokejs: Rīgas ”Dinamo” - Podoļskas ”Vitjaz”
08:55 Slepenās lietas: citplanētieši
09:25 Slepenās lietas: citplanētieši
09:50 Likums un kārtība: Lielbritānija
10:50 Komisārs Reksis 1
11:50 6 kadri
12:25 Interni 3
12:55 Dullās sacensības ”Neiespējamā misija” 5
14:00 Slepenās lietas: citplanētieši
14:30 Slepenās lietas: citplanētieši
14:55 Likums un kārtība: Lielbritānija
15:55 Komisārs Reksis 1
17:00 Simpsoni 9
17:30 Kinomānija 6
18:00 6 kadri
18:30 Interni 3
19:00 Dullās sacensības ”Neiespējamā misija” 5
20:00 Simpsoni 9
20:30 Simpsoni 9
21:00 Nozieguma skelets 8
22:00 Mf: Cietumsods (Maximum Conviction, USA, 2012)
00:00 Mf: Erotika 4 (Eurotico 4, Italy, 2007)
00:50 TV6 nakts mūzika-----

LTV7

Пятница, 26.09.2014.
00:30 Autosporta programma Nr 1.
01:00 Tavs auto
01:30 1000 jūdzes pa ledāja pēdām
02:00 Projekts Nākotne
05:00 Ātruma cilts
05:30 Motociklisti
06:00 Latvijas Republikas valsts himna
06:03 1000 jūdzes pa ledāja pēdām
06:30 Labākais no Euromaxx
07:00 Segodņa utrom
08:35 Suņa darbs
09:30 Mana ģimene
10:40 Brīnumainā zilā pasaule
11:30 Rūpes par tevi
11:50 Aktualitātes
12:10 Biznesa klase
12:30 Tādas lietas
12:50 LTV - 60
15:30 Pie stūres
16:00 Mana ģimene
17:05 Muhtars atgriežas - 2
18:00 Segodņa večerom
18:25 Sporta ziņas
18:29 Laika ziņas
18:35 Ļičnoe delo
19:05 Brīnumainā zilā pasaule
19:55 Mana virtuālā sirds
20:05 Pasaules stāsti
20:35 Anekdošu šovs 2
21:05 Eiropa koncertos
22:00 Mf: Edisona (Edison, USA, 2005)
23:50 17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki Gaudeamus
00:55 1000 jūdzes pa ledāja pēdām
01:25 Pie stūres
02:00 Piezīmes uz albuma lapām. Triptihs par dzimtām Kuldīgas novadā
03:30 LTV - 60-----LNT

Пятница, 26.09.2014.
01:00 Dzīvīte
01:20 Mf: Svētceļojums uz Paduju (Pilgerfahrt nach Padua, Saksamaa, 2011)
02:50 Šodien novados
03:00 LNT rīta ziņu raidījums ”900 sekundes”
04:35 Karamba!
04:50 Bernards
05:00 Mīlestība nekad nebeidzas
05:45 Kristīgā programma Ticīgo uzvaras balss”
06:10 Zīlniece
06:45 Šodien novados
07:00 LNT rīta ziņu raidījums ”900 sekundes”
09:00 Dzīvīte
09:35 Basketbols TV
09:40 Televeikala skatlogs
09:55 Bernards
10:05 Mf: Klarisas noslēpums (Clarissa Geheimnis, Saksamaa, 2012)
12:00 Melu spēle
13:00 Sirds melodija
14:00 LNT Dienas ziņas
14:20 Televeikala skatlogs
14:35 Precamies!?! 2
15:40 Nemelo man! 2
16:50 Mīlestība nekad nebeidzas
17:50 Ziņas sešos
18:00 Kārdinājuma varā
20:00 LNT Ziņas
20:30 Sporta un laika ziņas
20:35 Degpunktā 4
21:10 Dārgā, mēs nogalinām bērnus!
23:55 Mf: Solists (The Soloist, Inglismaa, 2009)
02:00 Dzīvīte
02:20 Precamies!?! 2
03:05 Šodien novados
03:15 LNT rīta ziņu raidījums ”900 sekundes”-----

Pirmais Baltijas Kanāls

Пятница, 26.09.2014.
00:25 EURONEWS
00:55 Ночные новости
01:10 Звездолет
01:45 ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА
03:30 ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ
05:10 Музыкальный проект Первого Балтийского канала
06:00 EURONEWS
06:30 Новости
06:55 БЕЛКА И СТРЕЛКА. ОЗОРНАЯ СЕМЕЙКА
07:00 Доброе утро
09:00 Новости
09:30 Доброе утро
10:20 Жить здорово!
11:35 Время покажет
12:15 Новости (с субтитрами)
12:35 Время покажет
13:40 ВЕРЬ МНЕ
14:45 Новости (с субтитрами)
15:00 Наедине со всеми
15:55 Модный приговор
17:00 Вечерние новости (с субтитрами)
17:45 Человек и закон
18:55 Поле чудес
20:00 Время
20:55 Латвийское Время
21:30 Голос
23:55 Вечерний Ургант
00:50 EURONEWS
01:40 У САМОГО ЧЕРНОГО МОРЯ
03:10 ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА-----

Kanāls 2

Пятница, 26.09.2014.
01:55 Kanāls 2 mūzika
05:00 Kanāls 2 mūzika
07:20 Jaunā Talantu Fabrika. Koncerts
10:00 Rafteru ģimene 6
11:00 Rafteru ģimene 6
12:00 Kanāls 2 mūzika
13:00 Eņģelis 4
13:55 Dzīvās lelles
14:55 Mf: Sarauj atkal (Bring it on again, USA, 2004)
17:00 Paradīzes pludmale: brīvdienas Meksikā 3
18:05 Dzīvās lelles 2
19:05 Eņģelis 4
20:00 Sekss un lielpilsēta 6
20:35 Sekss un lielpilsēta 6
21:15 Sekss un lielpilsēta 6
21:45 Sekss un lielpilsēta 6
22:15 Sekss un lielpilsēta 6
22:45 Sekss un lielpilsēta 6
23:15 Sekss un lielpilsēta 6
00:05 Sekss un lielpilsēta 6
01:00 Kanāls 2 mūzika-----Ren Baltija

Пятница, 26.09.2014.
00:40 Информационная программа 112
01:05 Свободное время
01:30 Конец эфира
06:00 Следаки
06:45 ЗВЕРЯТА 3
06:59 Прогноз погоды
07:00 Смотреть всем!
07:30 Свободное время
07:55 Секретные территории
08:55 Званый ужин
10:15 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
12:25 Тайны мира
13:30 Смотреть всем!
13:55 ЗВЕРЯТА 3
14:20 Тотальная распродажа
15:20 Семейные драмы
16:25 Не ври мне!
18:35 Верное средство
19:39 Прогноз погоды
19:40 Званый ужин
20:45 Тайны мира с Анной Чапман
21:45 Тайны мира с Анной Чапман
22:50 Странное дело
23:50 Штурм сознания
00:40 Пища богов
01:25 Конец эфира-----

3+ (Latvia)

Пятница, 26.09.2014.
00:10 Европейский Покерный Тур.
01:15 ДОМ 2
02:05 Каникулы в Мексике (ночной выпуск) 2
02:20 Каникулы в Мексике 2
06:40 ДОМ 2
07:25 Битва экстрасенсов 7
08:30 6 кадров
09:00 Ранетки
10:05 Купидон
11:05 Comedy Баттл: Без границ
12:10 Счастливы вместе 5
12:40 Счастливы вместе 5
13:15 Сваты 4
14:20 Битва экстрасенсов 7
15:30 Comedy Баттл: Без границ
16:35 Счастливы вместе 5
17:05 Счастливы вместе 5
17:45 ДОМ 2
18:50 Каникулы в Мексике 2
19:55 Сезон охоты
21:40 Большая свадьба
23:20 Папа попал 3
01:25 Каникулы в Мексике (ночной выпуск) 2
01:35 Каникулы в Мексике 2-----

Комментарии (0)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы написать комментарий