wait...
Телепрограмма на каждый день с 1975 года
02-12-2018, вс
Каналы [15]: BTV, FilmZone Литва, FilmZone+ Литва, Info TV, Lietuvos ryto televizija, LNK, Lolo TV Литва, LRT Kultūra, LRT Lituanica, Pūkas TV, Sport 1, TV1, TV3 LT, TV6 LT, TV8 Литва
Регион: Литва
Источник: IPTV
[ - ]
Скачать расширенную версию программы с анонсами на неделю

Час. пояс МСК -1--------

BTV
2018-12-02


06:20 Tarptautinis galiūnų turnyras. Savickas Classic
07:20 Gamtos čempionai. Serija: 1
08:30 Tauro ragas
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Nutrūkę nuo grandinės. Serija: 3
10:30 Gamtos čempionai. Serija: 2
11:40 Velniški Stivo Ostino išbandymai. Sezonas: 4 Serija: 4
12:40 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai. Sezonas: 10 Serija: 7
13:40 Ekstrasensų mūšis. Serija: 11
16:05 Nusikaltimų tyrėjai. Sezonas: 2 Serija: 10
17:15 Kas žudikas? Serija: 6
18:30 Vanity Fair. Visiškai slaptai. Serija: 9
19:30 Bėgliai
21:20 Karo vilkai. Sezonas: 5 Serija: 7
22:20 Gyvi numirėliai. Sezonas: 8 Serija: 11


--------

FilmZone Литва
2018-12-02


05:00 Closedown
08:00 Aš, jie ir Lara
10:00 Smurto istorija
12:00 Riplio žaidimai
14:00 Drugio efektas
15:55 Išbandymų diena
18:00 Nepalaužiama drąsa
20:05 Nesunaikinami 2
22:00 Nepatikimi kaimynai


--------

FilmZone+ Литва
2018-12-02


05:15 Closedown
08:00 Riplio žaidimai
10:00 Širdys Atlantidoje
12:00 Aš, jie ir Lara
14:00 Aš esu Semas
16:20 Šiaurės šalis
18:30 Sėkmė avansu
20:40 Adaptacija
22:30 Prieš saulėlydį


--------

Info TV
2018-12-02


05:00 Autopilotas
05:30 Ne vienas kelyje
06:00 Teleparduotuvė
06:30 Valanda su Rūta
07:30 Bus visko
08:30 KK2
09:00 KK2
09:30 KK2
10:00 KK2
10:30 Nuo… Iki…
11:00 Nuo… Iki…
11:30 Nuo… Iki…
12:00 Sveikatos kodas
13:00 Yra, kaip yra
13:55 Yra, kaip yra
14:50 Yra, kaip yra
15:45 Yra, kaip yra
16:40 Gyvūnų policija
17:35 KK2 penktadienis
19:00 Nuo… Iki…
19:30 Raudona Linija
20:00 100 metų propagandos
20:30 Gyvenu čia
21:30 Pasivaikščiojimai
22:00 Žinios


--------

Lietuvos ryto televizija
2018-12-02


06:10 Pasaulis iš viršaus
06:40 Skonio reikalas
07:00 Programa
07:04 TV parduotuvė
07:20 Vyrų šešėlyje
07:55 Pasaulis iš viršaus
08:30 Kaimo akademija
09:00 Šiandien kimba
10:00 Tiesa apie alkoholio vartojimą
11:10 4 kampai
11:40 Skonio reikalas
12:10 Lryto popuri
13:00 Adomo obuolys
14:00 Ant bangos
16:00 Žinios
16:20 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
17:00 Patriotai
18:00 Žinios
18:30 Kambarinė
20:00 Žinios
20:25 Kambarinė
21:00 24/7
22:00 Žinios
22:30 Pagrindinis įtariamasis. Sezonas: 5 Serija: 1


--------

LNK
2018-12-02


06:05 Dienos programa
06:10 Madagaskaro pingvinai. Sezonas: 2 Serija: 26
06:35 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas. Serija: 61
07:05 Keista šeimynėlė. Sezonas: 9 Serija: 6
07:35 Neramūs ir triukšmingi. Sezonas: 2 Serija: 2
08:05 Ogis ir tarakonai. Sezonas: 4 Serija: 51
08:10 Ogis ir tarakonai. Sezonas: 5 Serija: 76
08:20 Kas išgelbės Gulą
10:00 Muzikinė kaukė
12:40 Policijos akademija 2. Pirmoji užduotis
14:30 Išleistuvės
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios. Sportas. Orai
19:30 Lietuvos balsas
22:50 Nerve: drąsos žaidimas


--------

Lolo TV Литва
2018-12-02


05:05 2009
06:30 2011
07:25 2009
11:35 2006
11:40 2006
11:45 2014
11:55 2007
12:30 2007
12:45 2009
14:05 2011
15:05 2009
19:15 2006
19:20 2006
19:25 2014
19:35 2007
20:10 2007
20:25 2009
21:45 2011


--------

LRT Kultūra
2018-12-02


05:05 (Ne)emigrantai (su vertimu į gestų k.). Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 9-ojo dešimtmečio šlageriai. Dalyvauja «Eruption», F. R. David, Lou Bega, «Opus».
07:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. Ved. Seržuk Haurilenka. (subtitruota,)
07:45 Kultūrų kryžkelė. Menora (subtitruota,)
08:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. Ved. Viktor Černišuk. (subtitruota,)
08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas. Ved. Barbara Sosno. (subtitruota,)
08:30 Kelias. Laida apie evangelikų bendruomenes Lietuvoje. Ved. Tomas Pavilanskas-Kalvanas
08:45 Krikščionio žodis. Ved. Leonid Glušajev. (subtitruota)
09:00 . Sporto galia (The Power of Sports (eps 8-14, t y 7X30 Nr 464835)). Dokumentinis serialas. Vokietija. Metai nenurodyti. 4 d. Dziudo ir imtynių čempionė iš Havajų (Winning Girl - Hawaii’s Aspiring judo and Wrestling Champ). Rež. Kimberlee Bassford
09:30 Euromaxx. Ved. Ugnė Galadauskaitė.
10:00 Pasaulio lietuvių žinios. Ved. Igoris Vasiliauskas
10:30 Atspindžiai. Paveldo kolekcija
11:00 7 Kauno dienos
11:30 Linija, spalva, forma. Scen. aut. Augis Kepežinskas, rež. Marius Siparis
12:00 Lietuva mūsų lūpose. Ved. Antanas Smetona
12:30 Pradėk nuo savęs. Ved. Dalia Juočerytė
13:00 Stop juosta
13:25 Dainuoju Lietuvą. Muzikinis šeštadienio šou. Ved. Gerūta Griniūtė ir Andrius Rožickas
16:20 Šventadienio mintys. Ved. Dalia Michelevičiūtė.
16:45 Mokslo ekspresas. Mokslo ir technologijų naujienų laida. Ved. Rolandas Maskoliūnas
17:05 (Ne)emigrantai (su vertimu į gestų k.). Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė
18:00 Kultūringai su Nomeda. Pokalbių laida. Ved. Nomeda Marčėnaitė
18:50 Istorijos perimetrai. 5 d. Žodžio galia. Dokumentinis filmas. Rež. Rimas Bružas
19:40 . Dauntono abatija 1 (Downton Abbey 1). Serialas. Didžioji Britanija. 2010-2011 m. . 1 s
21:00 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias - operos žvaigždė Hector Sandoval (Meksika, Austrija)
21:55 Aš žinau tą smoką. Dokumentinis filmas. Rež. Marius Siparis
22:50 Pokrovskije kolokola 2018. A. Šenderovo «Dedikacija»


--------

LRT Lituanica
2018-12-02


05:30 Panorama. Sportas. Orai. Serija: 1579
06:00 Lietuvos Respublikos himnas. Serija: 1
06:05 Beatos virtuvė. Sezonas: 2 Serija: 13
07:00 Šventadienio mintys. Sezonas: 21 Serija: 14
07:30 Klausimėlis.lt. Sezonas: 17 Serija: 14
08:00 Gyventi kaime gera. Veikime kartu. Sezonas: 1 Serija: 14
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. Sezonas: 10 Serija: 13
09:00 Kultūringai su Nomeda. Sezonas: 1 Serija: 5
09:50 Mokslo sriuba. Sezonas: 5 Serija: 9
10:15 Gustavo enciklopedija. Sezonas: 20 Serija: 13
10:40 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Sezonas: 11 Serija: 9
11:35 Mūsų gyvūnai. Sezonas: 4 Serija: 13
12:00 Atspindžiai. Paveldo kolekcija. Sezonas: 2 Serija: 8
12:25 Lietuva mūsų lūpose. Sezonas: 3 Serija: 8
13:00 Eglutės įžiebimo koncertas «Tikros Kalėdos Kaune». Serija: 1
14:30 Auksinis protas. Sezonas: 5 Serija: 13
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). Serija: 452
16:00 Istorijos detektyvai. Sezonas: 6 Serija: 13
16:45 Savaitė su «Dviračio žiniomis». Sezonas: 2 Serija: 13
17:30 Žinios. Sportas. Orai. Serija: 252
18:00 Duokim garo! Sezonas: 18 Serija: 13
19:30 Savaitė. Serija: 284
20:30 Panorama. Sportas. Orai. Serija: 1580
20:52 Sportas. Orai. Serija: 252
21:00 Kuždesiai. Serija: 1
21:55 Pasaulio lietuvių žinios. Sezonas: 4 Serija: 9
22:20 Meilės dainos. Serija: 1


--------

Pūkas TV
2018-12-02


06:59 Dienos programa
07:00 Muzika
08:30 Dainuoja vaikai
09:00 Svarbesni savaitės įvykiai iš prezidentūros
10:00 Muzika
16:28 Vakaro programa
16:30 Muzika
19:00 Svarbesni savaitės įvykiai iš prezidentūros
19:15 Muzika
19:30 Kultūros alėja


--------

Sport 1
2018-12-02


05:10 «Vieningoji krepšinio lyga». Maskvos CSKA - Minsko «Tsmoki»
07:00 Pasaulio rali - kroso čempionatas. Finalinis etapas. Pietų Afrika
09:00 Pasaulio galiūnų čempionatas. Bostvana. Finalas
10:00 NBA krepšinio lyga. Niujorko «Knicks» - Milvokio «Bucks». VAKAR
12:10 MMA Bushido - 74. Vilnius. Pirma dalis. VAKAR
13:50 Pasaulio penkiakovės čempionatas. Meksika. Moterų finalas
15:00 Italijos «Seria A» futbolo lygos apžvalga
16:00 «NBA Action». Septinta laida
16:30 NBA krepšinio lyga. Niujorko «Knicks» - Milvokio «Bucks». VAKAR
18:40 «CrossFit Games». Ketvirta laida
19:00 TIESIOGIAI. Italijos «Seria A» futbolo lyga. Veronos «Chievo» - Romos «Lazio»
21:00 Italijos «Seria A» futbolo lygos apžvalga
22:00 «NBA Action». Septinta laida
22:30 TIESIOGIAI. NBA krepšinio lyga. Los Andželo «Lakers» - Finikso «Suns»


--------

TV1
2018-12-02


06:20 Teleparduotuvė
06:50 Pragaro katytė. Sezonas: 5 Serija: 18
07:45 Džekas Hana kviečia į gamtą. Serija: 72
08:15 Daktaras Ozas. Sezonas: 5 Serija: 151
09:15 Tėvas Motiejus. Sezonas: 8 Serija: 2
10:30 Būrėja. Sezonas: 9 Serija: 32
11:05 Būrėja. Sezonas: 9 Serija: 33
11:40 Klasikiniai kepiniai. Anos Olson receptai. Serija: 18
12:10 Didelės svajonės, mažos erdvės. Sezonas: 3 Serija: 6
13:30 Sveikinimai
15:45 Širdele mano. Sezonas: 4 Serija: 26
16:45 Širdele mano. Sezonas: 4 Serija: 27
17:45 Akloji. Sezonas: 7 Serija: 66
18:20 Akloji. Sezonas: 7 Serija: 67
18:55 Būrėja. Sezonas: 10 Serija: 9
19:30 Įsimylėjęs karalius. Serija: 11
21:00 Likimo šešėlis. Serija: 1


--------

TV3 LT
2018-12-02


06:15 Televitrina. Serija: 226
06:30 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą. Sezonas: 1 Serija: 124
07:00 Transformeriai. Maskuotės meistrai. Sezonas: 2 Serija: 11
07:30 Aladinas. Sezonas: 1 Serija: 117
08:00 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą. Sezonas: 1 Serija: 125
08:30 Mamyčių klubas. Sezonas: 20 Serija: 13
09:00 Kulinarinis detektyvas. Sezonas: 1 Serija: 13
09:30 Penkių žvaigždučių būstas. Sezonas: 5 Serija: 13
10:00 Pasaulis pagal moteris. Sezonas: 6 Serija: 13
10:30 Svajonių sodai. Serija: 13
11:30 Aplink Lietuvą. Miestai. Sezonas: 2 Serija: 6
12:30 Sindbadas. Septynių audrų piratai
14:05 Sugalvok norą
15:50 Romanas su brangakmeniu
18:00 Raudonas kilimas. Sezonas: 4 Serija: 8
18:30 TV3 žinios. Serija: 336
19:22 TV3 sportas
19:27 TV3 orai. Serija: 336
19:30 Pasaulio vyrų krepšinio čempionato atrankos rungtynės. Kroatija - Lietuva. Serija: 55
21:30 Sugyventi su Džounsais


--------

TV6 LT
2018-12-02


06:15 Televitrina. Serija: 226
06:30 Ledo kelias. Sezonas: 11 Serija: 10
07:30 Nasrų sugrįžimas
08:30 Sandėlių karai. Sezonas: 9 Serija: 12
09:00 Gyvūnų manija. Sezonas: 3 Serija: 13
09:30 Vienam gale kablys. Sezonas: 19 Serija: 45
10:00 Praeities žvalgas. Sezonas: 4 Serija: 13
10:30 Savaitė su Kauno «Žalgiriu». Sezonas: 2 Serija: 5
11:00 100% Dakaro. Sezonas: 1 Serija: 5
11:30 Sandėlių karai. Sezonas: 9 Serija: 13
12:00 Jokių kliūčių! Sezonas: 1 Serija: 102
13:00 Superaudra. Pragaras ir potvyniai
14:00 Pavojingiausi pasaulio keliai. Sezonas: 1 Serija: 114
15:00 Ledo kelias. Sezonas: 6 Serija: 1
16:00 Aliaskos geležinkeliai. Sezonas: 1 Serija: 104
17:00 Sandėlių karai. Sezonas: 9 Serija: 14
17:30 Sandėlių karai. Sezonas: 9 Serija: 15
18:00 Skorpionas. Sezonas: 3 Serija: 20
19:00 Amerikos talentai. Sezonas: 11 Serija: 7
21:00 Žinios. Serija: 336
21:53 Sportas
21:58 Orai. Serija: 336
22:00 Nakties TOP. Sezonas: 7 Serija: 9
22:30 Dainų dvikova. Sezonas: 2 Serija: 21


--------

TV8 Литва
2018-12-02


06:15 Televitrina. Serija: 226
06:30 Priešaušrio Lietuva. Sezonas: 3 Serija: 2
07:00 Kempiniukas Plačiakelnis. Sezonas: 10 Serija: 206
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis. Sezonas: 11 Serija: 216
08:00 Karaliaus Babaro ir drambliuko Badu nuotykiai. Sezonas: 1 Serija: 6
08:30 Nanetės vaikystė. Sezonas: 1 Serija: 13
08:45 Nanetės vaikystė. Sezonas: 1 Serija: 14
09:00 Benas Tenas. Sezonas: 2 Serija: 7
09:15 Benas Tenas. Sezonas: 2 Serija: 8
09:30 Mažųjų gyvūnėlių krautuvė. Sezonas: 4 Serija: 22
10:00 Lego Nindžago. Sezonas: 4 Serija: 403
10:30 Lego Nindžago. Sezonas: 4 Serija: 404
11:00 Čipolinas
11:50 Boleko ir Lioleko nuotykiai. Serija: 5
12:00 Išradėjas Rastis. Sezonas: 1 Serija: 21
12:30 Išradėjas Rastis. Sezonas: 1 Serija: 22
13:00 Taisiukai. Sezonas: 1 Serija: 37
13:10 Taisiukai. Sezonas: 1 Serija: 38
13:15 Taisiukai. Sezonas: 1 Serija: 39
13:20 Taisiukai. Sezonas: 1 Serija: 40
13:30 Taisiukai. Sezonas: 1 Serija: 41
13:40 Taisiukai. Sezonas: 1 Serija: 42
13:45 Taisiukai. Sezonas: 1 Serija: 43
13:50 Taisiukai. Sezonas: 1 Serija: 44
14:00 Kempiniukas Plačiakelnis. Sezonas: 11 Serija: 217
14:30 Kempiniukas Plačiakelnis. Sezonas: 11 Serija: 218
15:00 Sveikatos medis. Sezonas: 4 Serija: 13
16:00 Itališki Džeimio Oliverio atradimai. Sezonas: 1 Serija: 5
16:30 Itališki Džeimio Oliverio atradimai. Sezonas: 1 Serija: 6
17:00 Detektyvė Fišer. Sezonas: 2 Serija: 208
18:05 Šokiai! Sezonas: 3 Serija: 18
20:00 Stipruolis Janekas
20:25 Pats svarbiausias
20:50 Boleko ir Lioleko nuotykiai. Serija: 6
21:00 Trys tėčiai geriau nei jokio
22:55 Auroros Tygarden detektyvai. Kaukolės byla
Комментарии (0)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы написать комментарий